nazad / backAplikačné pomôcky - Bochemie


Správne a presné dávkovanie dezinfekčných
prostriedkov je základnou podmienkou ich účinku.