nazad / backDezinfekcia nástrojov - Bochemie

Chiroseptol - koncentrovaný dezinfekčný prostriedok na báze aldehydov
s umývacími účinkami na jednofázovú dezinfekciu.
Discleen extra - kvapalný dezinfekčný prostriedok
na báze kombinovaného účinku KAS a amínu.
Discleen endo PAA - dvojzložkový tekutý dezinfekčný prostriedok
na báze pufrovanej kyseliny peroctovej je určený na dezinfekciu endoskopov.
Chirosan plus - koncentrovaný práškový dezinfekčný prostriedok
na dekontamináciu nástrojov.
Chirosan - koncentrovaný práškový dezinfekčný prostriedok
na báze aktívneho kyslíku s umývacími účinkami.