nazad / backDezinfekcia rúk a pokožky - Bochemie

Septoderm gel - alkoholový dezinfekčný prostriedok vo forme gelu určený tak na hygienickú
ako aj chirurgickú dezinfekciu rúk.
Septoderm OP - farebný alkoholový dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu
pokožky pred operáciami a chirurgickými zákrokmi.
Septoderm - alkoholový dezinfekčný prostriedok určený tak na hygienickú
ako aj chirurgickú dezinfekciu rúk.
Septoderm spray - alkoholový dezinfekčný prostriedok