nazad / backProstriedky na malé plochy - Bochemie

Deasam Wipes - dezinfekčné obrúsky napustené alkoholovým roztokom,
sú určené na dezinfekciu malých plôch a povrchov.
Účinné látky: ethanol, izopropanol, KAS
Desprej Soft - alkoholový dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch a povrchov.
Účinné látky: 1-Propanol, 2- Propanol, KAS, N, N- Bis (3 amínopropyl) dodecylamín
Desprej - alkoholový dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch a povrchov.
Účinné látky: ethanol, izopropanol, KAS