nazad / backProstriedky na potrubné systémy - Bochemie

Savoagro A+ - Dezinfekcia plôch a predmetov / Dezinfekcia a čistenie
potrubných systémov. Účinné látky: chlórnan sodný, hydroxid sodný.
Savoagro KD - Dezinfekcia plôch a predmetov / Dezinfekcia a čistenie
potrubných systémov. Účinné látky: kyselina fosforečná, kyselina dusičná.